Quốc Gia

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Thủy tinh Pha lê Việt Tiệp tự tin sở hữu mạng lưới phân phối và xuất khẩu rộng lớn:

  • Hơn 65 nhà phân phối trải dài khắp Việt Nam với hơn 12,500 cửa hàng phân phối sản phẩm.
  • Xuất khẩu hơn 30 quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nam Phi, các nước Trung Đông, các nước Đông nam Á,…

 

Dự Án 09

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT vừa là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, vừa là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa
Đọc tiếp

Dự Án 08

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT vừa là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, vừa là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa
Đọc tiếp

Dự Án 07

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT vừa là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, vừa là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa
Đọc tiếp

Dự Án 06

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT vừa là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, vừa là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa
Đọc tiếp