Địa điểm đổi quà tại
THANH HÓA

CH DUNG CHIẾN

📍 Địa chỉ: 609 đường Quang Trung, P. Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa
☎ Điện thoại: 0914738000

CH PHƯƠNG ANH

📍 Địa chỉ: 1854 đường Quang Trung, P. Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa
☎ Điện thoại: 0915259708