SẢN PHẨM ÁP DỤNG TẠI MIỀN TRUNG

LY GIẢI KHÁT - TRÀ - CÀ PHÊ

280ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

400ml - 6c/hộp

415ml - 6c/hộp

270ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

190ml - 6c/hộp

140ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

250ml - 12c/hộp

LY, CHÉN UỐNG RƯỢU/BIA

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

33ml - 6c/hộp

50ml - 12c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

245ml - 6c/hộp

335ml - 6c/hộp

270ml - 6c/hộp

300ml - 6c/hộp

300ml - 6c/hộp

Địa điểm đổi quà tại
QUẢNG TRỊ

CH TƯỜNG VI

📍 Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Thanh An, Cam Lộ, Quảng Trị

☎ Điện thoại: 0915028227

CH THANH TÂM

📍 Địa chỉ: 147 Đ. Quốc lộ 9, P.1 , TP. Đông Hà, Quảng Trị

☎ Điện thoại: 0848781333

CH LÊ THỊ PHƯỢNG

📍 Địa chỉ: Lô 223_225 chợ Đông Hà, P. 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị
☎ Điện thoại: 0852067044

CH CHỊ HƯƠNG

📍 Địa chỉ: 206 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quảng Trị, Việt Nam
☎ Điện thoại: 0706065077

CH LỆ HẰNG

📍 Địa chỉ: Chợ Diên Sanh, TT. Hải Lăng, H. Hải Lăng, Quảng Trị
☎ Điện thoại: 0706065077