SẢN PHẨM ÁP DỤNG TẠI MIỀN TRUNG

LY GIẢI KHÁT - TRÀ - CÀ PHÊ

280ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

400ml - 6c/hộp

415ml - 6c/hộp

270ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

190ml - 6c/hộp

140ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

250ml - 12c/hộp

LY, CHÉN UỐNG RƯỢU/BIA

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

33ml - 6c/hộp

50ml - 12c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

245ml - 6c/hộp

335ml - 6c/hộp

270ml - 6c/hộp

300ml - 6c/hộp

300ml - 6c/hộp

Địa điểm đổi quà tại
QUẢNG NAM

CH UYÊN KHA

📍 Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam
☎ Điện thoại: 0905837868

CH CÔ MAI

📍 Địa chỉ: 24 Phan Đình Phùng, P. Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
☎ Điện thoại: 0946747143

CH NHÀNH BÔNG

📍 Địa chỉ: 14 Đinh Công Trứ, P. Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
☎ Điện thoại: 0905223555