Địa điểm đổi quà tại
QUẢNG BÌNH

CH MINH NGỌC

📍 Địa chỉ: Tiểu khu 11, Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình
☎ Điện thoại: 0966733456

CH TẦM MINH

📍 Địa chỉ: Chơ ba đôn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

☎ Điện thoại: 0949547611