SẢN PHẨM ÁP DỤNG TẠI MIỀN BẮC

LY GIẢI KHÁT - TRÀ - CÀ PHÊ

280ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

400ml - 6c/hộp

415ml - 6c/hộp

270ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

190ml - 6c/hộp

140ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

LY, CHÉN UỐNG RƯỢU/BIA

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

33ml - 6c/hộp

50ml - 12c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

245ml - 6c/hộp

335ml - 6c/hộp

Địa điểm đổi quà tại
NGHỆ AN

CH UYÊN TRIỀU

📍 Địa chỉ: 12 Đường số 4, KĐT Long Châu, P. Vinh Tận, TP. Vinh, Nghệ An
☎ Điện thoại: 0383989888

CH YẾN QUÝ

📍 Địa chỉ: 18 Lê Huân( Chợ Vinh), P. Hồng Sơn, TP. Vinh, Nghệ An
☎ Điện thoại: 0988275939

CH TUYÊN THÁI

📍 Địa chỉ: Chợ Vinh, P. Hồng Sơn, TP. Vinh, Nghệ An

☎ Điện thoại: 0912232659

CH NAM HÀ

📍 Địa chỉ: Chợ Vinh, P. Hồng Sơn, TP. Vinh, Nghệ An

☎ Điện thoại: 0917090383

CH CHỊ NGA

📍 Địa chỉ: Chợ Ga, Thành phố Vinh, Nghệ An

☎ Điện thoại: 0978498818