SẢN PHẨM ÁP DỤNG TẠI MIỀN BẮC

LY GIẢI KHÁT - TRÀ - CÀ PHÊ

280ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

400ml - 6c/hộp

415ml - 6c/hộp

270ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

190ml - 6c/hộp

140ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

LY, CHÉN UỐNG RƯỢU/BIA

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

33ml - 6c/hộp

50ml - 12c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

245ml - 6c/hộp

335ml - 6c/hộp

Địa điểm đổi quà tại
NAM ĐỊNH

CH ĐỨC MINH

📍 Địa chỉ: Đường D5, KCN Hòa Xá, P. Mỹ Xá, TP. Nam Định
☎ Điện thoại: 0985837043

CH SƠN Ý

📍 Địa chỉ: Chợ Rồng, P. Năng Tĩnh, TP. Nam Định, Nam Định
☎ Điện thoại: 0945199096

CH HƯỜNG ANH

📍 Địa chỉ: Chợ Cổ Lễ, TT. Cổ Lễ, H. Trực Ninh, Nam Định

☎ Điện thoại: 0975310999