Địa điểm đổi quà tại
NAM ĐỊNH

CH ĐỨC MINH

📍 Địa chỉ: Đường D5, KCN Hòa Xá, P. Mỹ Xá, TP. Nam Định
☎ Điện thoại: 0985837043