Địa điểm đổi quà tại
KON TUM

CH KHÁNH LỘC

📍 Địa chỉ: 20 Hồ Xuân Hương, Duy Tân, Kon Tum

☎ Điện thoại: 0935585499

CH CÔ CHUNG

📍 Địa chỉ: 211 Đoàn Thị Điểm, P. Quyết Thắng, Kon Tum
☎ Điện thoại: 0935894511