SẢN PHẨM ÁP DỤNG TẠI MIỀN BẮC

LY GIẢI KHÁT - TRÀ - CÀ PHÊ

280ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

400ml - 6c/hộp

415ml - 6c/hộp

270ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

190ml - 6c/hộp

140ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

LY, CHÉN UỐNG RƯỢU/BIA

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

33ml - 6c/hộp

50ml - 12c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

245ml - 6c/hộp

335ml - 6c/hộp

Địa điểm đổi quà tại
HƯNG YÊN

CH TIẾN NHUNG

📍 Địa chỉ: Thôn Xuân Tràng, X. Đồng Than, H. Yên Mỹ, Hưng Yên
☎ Điện thoại: 0356621868

CH TIẾN NHUNG

📍 Địa chỉ: Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

☎ Điện thoại: 0815273989