Địa điểm đổi quà tại
HẢI DƯƠNG

CH TIỆP HOÀN

📍 Địa chỉ: Số 929 Lê Thanh Nghị, Khu 9, P. Hải Tân, TP. Hải Dương
☎ Điện thoại: 0976306693