Địa điểm đổi quà tại
HÀ NỘI

CH HOÀNG XUÂN

📍 Địa chỉ: Lô DM7-4, khu đất làng nghề Vạn Phúc, Hà Đông

☎ Điện thoại: 0913573337

CH HÀ NỘI TT

📍 Địa chỉ: Số 23, Ngõ 933, Đ. Hồng Hà, P. Chương Dương, TP. Hà Nội
☎ Điện thoại: 0985939562

CH  THUẬN PHÁT

📍 Địa chỉ: Ngõ 83, Đ. Đình Xuyên, X. Định Xuyên, H. Gia Lâm, Hà Nội
☎ Điện thoại: 0988405271

CH THỤY SEN

📍 Địa chỉ: Lô A7 - A8, Khu SX làng nghề Bát Tràng, H. Gia Lâm, Hà Nội
☎ Điện thoại: 0963896698

CH MAI LÝ

📍 Địa chỉ: Cầu Lão, X. Trường Thịnh, H. Ứng Hoà, Hà Nội
☎ Điện thoại: 0974428143

CH DỊU VƯỢNG

📍 Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, Thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội
☎ Điện thoại: 0913579156