SẢN PHẨM ÁP DỤNG TẠI MIỀN TRUNG

LY GIẢI KHÁT - TRÀ - CÀ PHÊ

280ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

400ml - 6c/hộp

415ml - 6c/hộp

270ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

190ml - 6c/hộp

140ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

250ml - 12c/hộp

LY, CHÉN UỐNG RƯỢU/BIA

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

33ml - 6c/hộp

50ml - 12c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

245ml - 6c/hộp

335ml - 6c/hộp

270ml - 6c/hộp

300ml - 6c/hộp

300ml - 6c/hộp

Địa điểm đổi quà tại
GIA LAI

CH ĐÔNG NGUYÊN

📍 Địa chỉ: 66 Nguyễn Siêu, Diên Phú, TP. Pleiku, Gia Lai

☎ Điện thoại: 0976099779

CH KIM CHUNG

📍 Địa chỉ: 16 Lê Hồng Phong, P. Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai
☎ Điện thoại: 0948202248

CH GIA HÂN

📍 Địa chỉ: Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Gia Lai

☎ Điện thoại: 0934723579

CH VÂN ĐÍNH

📍 Địa chỉ: 537 Lê Đại Hành, P. Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai

☎ Điện thoại: 0368358465

CH THỦY HÒA

📍 Địa chỉ: 207 Hùng Vương, Thị trấn Chư Prông, H. Chư Prông, Gia Lai
☎ Điện thoại: 0968246889

CH CÔ MINH

📍 Địa chỉ: 90 Nguyễn Siêu, X. Diên Phú, TP. Pleiku, Gia Lai

☎ Điện thoại: 0935828899

CH CÔ BÉ

📍 Địa chỉ: Chợ Phú Hòa, TT. Phú Hòa, H. Chư Păh, Gia Lai

☎ Điện thoại: 0359031286

CH KIỀU ANH

📍 Địa chỉ: 04 Trần Quy Cáp, P. Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai

☎ Điện thoại: 0915758424