SẢN PHẨM ÁP DỤNG TẠI MIỀN NAM

LY GIẢI KHÁT - TRÀ - CÀ PHÊ

280ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

400ml - 6c/hộp

415ml - 6c/hộp

270ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

190ml - 6c/hộp

140ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

220ml - 6c/hộp

LY, CHÉN UỐNG RƯỢU/BIA

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

33ml - 6c/hộp

50ml - 12c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

245ml - 6c/hộp

335ml - 6c/hộp

410ml - 6c/hộp

Địa điểm đổi quà tại
TIỀN GIANG

CH NĂM THÔNG

📍 Địa chỉ: 99A Khu 2, TT. Chợ Gạo, H. Chợ Gạo, Tiền Giang
☎ Điện thoại: 0907735289

CH THUẬN HÒA

📍 Địa chỉ: 28 Đặng Văn Thạnh, P. 1, TX. Cai Lậy, Tiền Giang
☎ Điện thoại: 0797429418

CH CHÍN MINH

📍 Địa chỉ: 106 ap Chợ xã Thạnh Phú, X. Thạnh Phú, H. Châu Thành, Tiền Giang
☎ Điện thoại: 0916590790