SẢN PHẨM ÁP DỤNG TẠI MIỀN BẮC

LY GIẢI KHÁT - TRÀ - CÀ PHÊ

280ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

400ml - 6c/hộp

415ml - 6c/hộp

270ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

190ml - 6c/hộp

140ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

LY, CHÉN UỐNG RƯỢU/BIA

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

33ml - 6c/hộp

50ml - 12c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

245ml - 6c/hộp

335ml - 6c/hộp

Địa điểm đổi quà tại
THANH HÓA

CH DUNG CHIẾN

📍 Địa chỉ: 609 đường Quang Trung, P. Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa
☎ Điện thoại: 0914738000

CH PHƯƠNG ANH

📍 Địa chỉ: 1854 đường Quang Trung, P. Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa
☎ Điện thoại: 0915259708

CH THANH BÌNH

📍 Địa chỉ: Chợ Giáng, TT. Vĩnh Lộc, H. Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
☎ Điện thoại: 0975369106

CH DŨNG LAN

📍 Địa chỉ: 01a41 Đại lộ Lê Lợi, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa
☎ Điện thoại: 0914965926

CH GIANG THỦY

📍 Địa chỉ: 264 Lê Ngọc Hân, TT. Tân Phong H. Quảng Xương, Thanh Hóa
☎ Điện thoại: 0915741956

CH THÔNG THANH

📍 Địa chỉ: Chợ Sim, X. Hợp Thành, H. Triệu Sơn, Thanh Hóa
☎ Điện thoại: 0355536007

CH THƯỜNG XUÂN

📍 Địa chỉ: 38 Ngô Thì Nhậm, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa
☎ Điện thoại: 0916356498

CH HIỀN LAN

📍 Địa chỉ: 03 Hoà Lâm, X. Ngọc Phụng, H. Thường Xuân, Thanh Hóa
☎ Điện thoại: 0946873444