Địa điểm đổi quà tại
THÁI BÌNH

CH MINH THÁI

📍 Địa chỉ: Đường Hùng Vương, P. Phú Khánh, TP. Thái Bình
☎ Điện thoại: 0915662003

CH CHỊ LÀ

📍 Địa chỉ: Chợ Bách Thuận, Xã Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình
☎ Điện thoại: 0945370502