Showing all 2 results

Storage

Đơn giản mà thiết thực, những chiếc hũ, lọ có nắp của Lotus Glass dễ lưu trữ thực phẩm, vật dụng với kích thước đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống.