SẢN PHẨM ÁP DỤNG TẠI MIỀN TRUNG

LY GIẢI KHÁT - TRÀ - CÀ PHÊ

280ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

285ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

400ml - 6c/hộp

415ml - 6c/hộp

270ml - 6c/hộp

355ml - 6c/hộp

190ml - 6c/hộp

140ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

210ml - 6c/hộp

250ml - 12c/hộp

LY, CHÉN UỐNG RƯỢU/BIA

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

30ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

40ml - 12c/hộp

33ml - 6c/hộp

50ml - 12c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

200ml - 6c/hộp

245ml - 6c/hộp

335ml - 6c/hộp

270ml - 6c/hộp

300ml - 6c/hộp

300ml - 6c/hộp

Địa điểm đổi quà tại
THỪA THIÊN HUẾ

CH THỦY NGỌC

📍 Địa chỉ: Số 22 Nguyễn Duy Trinh, An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
☎ Điện thoại: 0769155924

CH TƯỜNG LẬP

📍 Địa chỉ: Số 44/1 Nguyễn Thái Học, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
☎ Điện thoại: 0905826933

CH CHỊ SEN

📍 Địa chỉ: Chợ Đông Ba, P. Phú Hòa, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
☎ Điện thoại: 0373457713